Fendomec pääsuunnittelija vastaava työnjohtaja rakennuttajapalvelut hankinnat

 Tervetuloa Fendomec Oy:n kotisivuille!


Oman kodin rakentaminen on jokaiselle tärkeä ja ainutlaatuinen tapahtuma. Haluamme, että rakentaminen on vaivatonta, selkeää
ja lopputulos suunnitellun kaltainen rakennusluvan hakemisesta
lopputarkastukseen asti.

Selkeät asiakirjat, kommunikointi viranomaisten kanssa, työmaan laadullinen ja sopimuksellinen seuranta, aikataulujen toteutumisen
sekä budjetin seuranta ovat tärkeitä asioita pientalon rakentamiseen
ryhdyttäessä.

Fendomec Oy tarjoaa pientalorakentajalle lakisääteiset pääsuun-
nittelijan ja vastaavan työnjohtajan palvelut. Hyväksi havaitut
kontaktimme suunnittelijoihin, urakoitsijoihin ja tavarantoimittajiin helpottavat rakennushankkeeseen ryhtyvää muodostamaan
ympärilleen toimivan kokonaisuuden.


Petri Raveala
rakennusinsinööri                          petri.raveala(at)fendomec.fi

 Fendomec Oy
 PL 7 
 01731 Vantaa
 gsm 0400-876 856
 fax  09-276 91491