Fendomec pääsuunnittelija vastaava työnjohtaja rakennuttajapalvelut hankinnat

 
rakennuttajapalvelut ja työmaavalvonta
Hyvä rakentamisen laadullinen ja ajallinen lopputulos vaatii tehokasta
suunnittelua, ennakointia ja seurantaa. Rakennuttajapalveluilla
tarjoamme myös seuraavia suunnittelun ja rakentamisen aikaisia palveluja:  
 


 1. Tarpeiden kartoittaminen.
 2. Projektin hinta-arviointi.
 3. Eri ratkaisuvahtoehtojen esittäminen ja neuvonta.
 4. Talokaupassa avustaminen.
 5. Suunnittelijoiden hankinnassa avustaminen.
 6. Urakoitsijoiden hankinnassa avustaminen.
 7. Rakennuttajan sopimuksissa avustaminen.
 8. Suunnitelmien ajoitukset ja seuranta.
 9. Urakoitsijoiden kokonaisetenemisen ja ajoituksen seuraaminen.
10. Eri urakkasuoritusten keskinäisen yhteensopivuuden seuranta.
11. Rakentamisen laadullinen (RYL) ja sopimuksellinen seuranta.
12. Käytössä olevan työmaapäiväkirjan seuranta.
13. Asiakkaan oman työn opastaminen.
14. Urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden välinen yhteyshenkilö.
15. Kustannusten seuranta yhteistyössä asiakkaan kanssa.
16. Hankintojen ajoitusten seuranta.
17. Puutelistojen teko ja niiden seuranta.

 Fendomec Oy
 PL 7 
 01731 Vantaa
 puh 09-276 91491  
 gsm 0400-876 856