Kodin rakentaminen

Oman kodin rakentaminen on jokaiselle tärkeä ja ainutlaatuinen tapahtuma. Haluamme, että rakentaminen on vaivatonta, selkeää ja lopputulos suunnitellun kaltainen rakennusluvan hakemisesta lopputarkastukseen asti.

Fendomec Oy

Oman kodin rakentaminen on jokaiselle tärkeä ja ainutlaatuinen tapahtuma. Haluamme, että rakentaminen on vaivatonta, selkeää
ja lopputulos suunnitellun kaltainen rakennusluvan hakemisesta lopputarkastukseen asti.

Selkeät asiakirjat, kommunikointi viranomaisten kanssa, työmaan laadullinen ja sopimuksellinen seuranta, aikataulujen toteutumisen
sekä budjetin seuranta ovat tärkeitä asioita pientalon rakentamiseen ryhdyttäessä.

Fendomec Oy tarjoaa pientalorakentajalle lakisääteiset pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan palvelut. Hyväksi havaitut
kontaktimme suunnittelijoihin, urakoitsijoihin ja tavarantoimittajiin helpottavat rakennushankkeeseen ryhtyvää muodostamaan
ympärilleen toimivan kokonaisuuden.

Petri Raveala
rakennusinsinööri
petri.raveala(at)fendomec.fi

Palvelut

Vastaava työnjohtaja

Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole kunnan raken- nusvalvontaviranomaisen hyväksymää vastaavaa työnjohtajaa.

Rakennuttajapalvelut

Hyvä rakentamisen laadullinen ja ajallinen lopputulos vaatii tehokastasuunnittelua, ennakointia ja seurantaa.

Hankinnat

Yli sadan hankkeen aikana syntyneet kontaktimme suunnitelijoihin, urakoitsijoihin ja tavarantoimittajiin ovat tarvittaessa rakennuttajan käytettävissä.